Γεννήθηκα στις 13 Σεπτεμβρίου του 1970 στην Αλεξανδρούπολη, από τον Παναγιώτη Μακρή και την Αναστασία Νικολάου. Είμαι παντρεμένος με την Αναστασία Σαλαμπασίδου και έχω έναν γιο, τον Παναγιώτη γεννημένο στην Αλεξανδρούπολη στις 26 Φεβρουαρίου του 2004.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΜΟΡΦΩΣΗ

1 Οκτωβρίου 1987 – 30 Ιουνίου 1988
     Πήρα Απολυτήριο από την «Πρότυπο Σχολή Πληροφορικής» στην Αλεξανδρούπολη. 

19 Ιουλίου 1988
     Πήρα Απολυτήριο από το Ενιαίο Πολυκλαδικό Λύκειο Αλεξανδρουπόλεως του Κλάδου: Πληροφορικής. 

2 Ιουλίου 1990
     Πήρα πτυχίο από τις “Σχολές ΠΑΣΤΕΡ” στην Θεσσαλονίκη του Τμήματος: (Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων). 

20 Σεπτεμβρίου 1991
     Απέκτησα δίπλωμα εκμάθησης της Βουλγάρικης γλώσσας από το “Ινστιτούτο για αλλοδαπούς φοιτητές” στην Σόφια.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΜΟΡΦΩΣΗ

Έτος 1992 - 1996
     Σπούδασα στο Πανεπιστήμιο “Εθνικής και Παγκόσμιας Οικονομίας” - Σόφιας, στο τομέα: (Ανάλυση και Προγραμματισμός στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική), και πήρα δίπλωμα από το παραπάνω. 
Το δίπλωμα αναγνωρίστηκε ως ισότιμο και αντίστοιχο προς τα απονεμόμενα πτυχία από το ‘Τμήμα  Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών’ και είναι ισοδύναμο με “Master” στην επιστήμη της Οικονομίας και Πληροφορικής των Αγγλικών Πανεπιστημίων. 

13 Αυγούστου 1998
     Αναγνώρισα το πτυχίο μου στα αρμόδια όργανα του ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. (Διαπανεπιστημιακό κέντρο αναγνωρίσεως τίτλων σπουδών της αλλοδαπής) ως: «Δίπλωμα Αναλυτή - Προγραμματιστή με ειδικότητα: Εφαρμοσμένη Πληροφορική.»

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Καλοκαίρι 1998
     Εργάστηκα για τρείς μήνες στο Εργοστάσιο Ζωοτροφών “Χριστίνα Δετσαρίδου & Σία Ε.Ε”, ως χειριστής Η/Υ πάνω σε εφαρμογή (Γενικής Λογιστικής) του Εργοστασίου.

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

26 Μαΐου 2003 – 13 Ιουνίου 2003
     Παρακολούθησα πρόγραμμα εισαγωγικής εκπαίδευσης για Δημοσίους Υπαλλήλους στην Αλεξανδρούπολη, που πραγματοποιήθηκε από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης (ΠΙΝΕΠΘ). 

05 Δεκεμβρίου 2005 – 16 Δεκεμβρίου 2005
     Παρακολούθησα πρόγραμμα επιμόρφωσης 70 ωρών στην Θεσσαλονίκη, που πραγματοποιήθηκε από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης (ΠΙΝΕΠΘ) με θέμα: «ORACLE DEVELOPER 2000 (Επίπεδο Ι)». 

10 Απριλίου 2006 – 14 Απριλίου 2006
     Παρακολούθησα πρόγραμμα επιμόρφωσης 35 ωρών στην Θεσσαλονίκη, που πραγματοποιήθηκε από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης (ΠΙΝΕΠΘ) με θέμα: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ – ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ WEB (Επίπεδο Ι)». 

17 Μαρτίου 2008 – 21 Μαρτίου 2008
     Παρακολούθησα πρόγραμμα επιμόρφωσης 35 ωρών στην Θεσσαλονίκη, που πραγματοποιήθηκε από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης (ΠΙΝΕΠΘ) με θέμα: «ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ WINDOWS (Επίπεδο Ι)». 

26 Μαΐου 2008 – 28 Μαΐου 2008
     Παρακολούθησα πρόγραμμα επιμόρφωσης 2 ημερών στην Κομοτηνή, που πραγματοποιήθηκε από την Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. με θέμα: «Προμήθεια, Εγκατάσταση και θέση σε Λειτουργία Πληροφοριακών Συστημάτων για τις Υποστηρικτικές Λειτουργίες των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων των Περιφερειών ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ, ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ». 

03 Σεπτεμβρίου 2008
     Παρακολούθησα ημερίδα της εταιρίας OTS A.E. (OPEN TECHNOLOGY SERVICES SA) στην Αλεξανδρούπολη με τα παρακάτω θέματα: 
1. Η νέα γενιά προϊόντων 
2. Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση ‘Από την θεωρία στην Πράξη’ 
3. Παρουσίαση ευκαιριών χρηματοδότησης ΕΣΠΑ. 

04 Σεπτεμβρίου 2008
     Παρακολούθησα ημερίδα της εταιρίας OTS A.E. (OPEN TECHNOLOGY SERVICES SA) στην Αλεξανδρούπολη με τα παρακάτω θέματα: 
1. Παρουσίαση εφαρμογής ‘WEB ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ’ 
2. Παρουσίαση εφαρμογών Διοικητικής Ενημέρωσης. 
3. Παρουσίαση εφαρμογής ‘Παρακολούθηση Έργων’. 
4. Παρουσίαση εφαρμογής ‘Προμηθειών’. 

10 Νοεμβρίου 2008 – 14 Νοεμβρίου 2008
     Παρακολούθησα πρόγραμμα επιμόρφωσης 35 ωρών στην Θεσσαλονίκη, που πραγματοποιήθηκε από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης (ΠΙΝΕΠΘ) με θέμα: «ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ WINDOWS (Επίπεδο ΙΙ)». 

09 Νοεμβρίου 2009
     Παρακολούθησα ημερίδα 8 ωρών στην Αλεξανδρούπολη, που πραγματοποιήθηκε από την Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. με θέμα: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΙΑΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΚΛΗΘΟΥΝ ΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΟΥΝ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠ ΚτΠ, ΑΠΟ ΤΗΝ ΚτΠ Α.Ε.». 

12 Απριλίου 2010 – 16 Απριλίου 2010
     Παρακολούθησα πρόγραμμα επιμόρφωσης 35 ωρών στην Αλεξανδρούπολη, που πραγματοποιήθηκε από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης (ΠΙΝΕΠΘ) με θέμα: «ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ‘JOOMLA’». 

13 Απριλίου 2011 – 15 Απριλίου 2011
     Παρακολούθησα πρόγραμμα επιμόρφωσης 21 ωρών στην Αλεξανδρούπολη, που πραγματοποιήθηκε από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης (ΠΙΝΕΠΘ) με θέμα: «ΚΑΤΑΡΤΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ». 

11 Φεβρουαρίου 2015 – 12 Φεβρουαρίου 2015
     Παρακολούθησα πρόγραμμα επιμόρφωσης 16 ωρών στην Κομοτηνή, που πραγματοποιήθηκε από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας (ΠΙΝΕΠΘ) με θέμα: «ΕΚΔΟΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ».

27 Μαΐου 2020 – 29 Μαΐου 2020
     Παρακολούθησα πρόγραμμα επιμόρφωσης 21 ωρών στην Αλεξανδρούπολη, που πραγματοποιήθηκε από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) με τηλε-εκπαίδευση με θέμα: «ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ».

09 Νοεμβρίου 2020 – 11 Νοεμβρίου 2020
     Παρακολούθησα πρόγραμμα επιμόρφωσης 21 ωρών στην Αλεξανδρούπολη, που πραγματοποιήθηκε από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) με τηλε-εκπαίδευση με θέμα: «ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ». 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Οκτώβριος 1987
    Τον Οκτώβριο του 1987 στο Ενιαίο Πολυκλαδικό Λύκειο δημιούργησα το παιχνίδι Moon Alert για PC γράφοντας περίπου 1000 γραμμές κώδικα σε γλώσσα C για dos.

Έτος 1990-1995
     Εργάστηκα ως αρθρογράφος & συνεργάτης στην εκδοτική εταιρία COMPUPRESS O.E. για την έκδοση του Μηνιαίου Περιοδικού για Home Micros & Computer Games: “Pixel”.

Έτος 1995-1996
     Την περίοδο αυτή εργάστηκα ως αρθρογράφος στο φοιτητικό περιοδικό “Ιδεόραμα” στην Σόφια - Βουλγαρίας, πάνω σε θέματα γενικής ενημέρωσης νέων τεχνολογιών στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές.

Έτος 1996-1997
     Εργάστηκα ως βοηθός Λέκτορα στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο της Σόφιας πάνω σε ερευνητικό πρόγραμμα για την “διαχείριση λογιστικού συστήματος της Εθνικής Τράπεζας της Βουλγαρίας”.

25 Σεπτεμβρίου 1998
     Βραβεύτηκα με δίπλωμα ευδόκιμης υπηρεσίας οπλίτη από το Γενικό Επιτελείο Στρατού, διότι εξετέλεσα με ζήλο και αφοσίωση τα καθήκοντα τα οποία μου ανατέθηκαν κατά την διάρκεια της στρατιωτικής μου θητείας και πέτυχα επίδοση “Αρίστη”.

26 Σεπτεμβρίου 1998
      Απολύθηκα από τις τάξεις του Ελληνικού Στρατού, με κύρια ειδικότητα (Τεχνικός Αποθηκάριος – Οδηγός Αυτοκινήτου – Ναυαγοσώστης) και δεύτερη ειδικότητα (Κρυπτογράφος – Αποκρυπτογράφος).

Νοέμβριος 1998
     Εργάστηκα ως εκπαιδευτικός Η/Υ, με εξάμηνη σύμβαση εργασίας στα ΝΕΛΕ Έβρου.
     Συμμετείχα στον σχεδιασμό προγραμμάτων κατάρτισης του Κ.Ε.Κ «Αθηνά» κατά το έτος 1998 ως επιστημονικός σύμβουλος στους άξονες της πληροφορικής και ειδικότερα στα παρακάτω πλαίσια με τα αντίστοιχα αντικείμενα κατάρτισης:
1. «Οργάνωση και διαχείριση αποθήκης με την χρήση Η/Υ»
2. «Η χρήση του Η/Υ στη δημοσιογραφία και στα ΜΜΕ»
3. «Οργάνωση γραφείων διαχείρισης επιχειρήσεων με Η/Υ»
4. «Σύγχρονες μέθοδοι διεκπεραίωσης εισαγωγών – εξαγωγών»
5. «Σχεδίαση με Η/Υ για τις ανάγκες τεχνικών γραφείων»

Ιανουάριος 1999
     Εργάστηκα ως εκπαιδευτικός Η/Υ, με εξάμηνη σύμβαση εργασίας στο Κ.Ε.Κ. Αθηνά Έβρου. 

Σεπτέμβριος 1999
     Διορίστηκα ως αναπληρωτής καθηγητής στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Νομού Έβρου).

Μάρτιος 1999
     Διορίστηκα ως εκπαιδευτικός Η/Υ, με εξάμηνη σύμβαση εργασίας στο Ι.Ε.Κ. Έβρου.

Σεπτέμβριος 2000
     Διορίστηκα ως αναπληρωτής καθηγητής στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Νομού Έβρου).

Δεκέμβριος 2001
     Διορίστηκα ως Τακτικός Υπάλληλος στην Νομαρχία Έβρου και τοποθετήθηκα ως: «Υπεύθυνος υπάλληλος» σε θέματα Μηχανοργάνωσης & Πληροφορικής.

30 Ιουνίου 2002
     Πιστοποιήθηκα ως εξεταστής του ΕCDL (European Computer Driving License), σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ιδρύματος ECDL και της Ελληνικής Εταιρίας Επιστημόνων Η/Υ και Πληροφορικής (ΕΠΥ).

26 Ιανουαρίου 2005
     Έγινα τακτικό μέλος της Ελληνικής Εταιρίας Επιστημόνων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής (ΕΠΥ).

01 Ιουνίου 2007
     Πιστοποιήθηκα ως επιτηρητής από την εταιρία με τον διακριτικό τίτλο: “VELLUM GLOBAL EDUCATIONAL SERVICES”.
(Η VELLUM είναι ο διανομέας του CIE στην Ελλάδα για τα διπλώματα “Cambridge”)

01 Ιανουαρίου 2009
     Βραβεύτηκα από το περιοδικό 'COMPUTER ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ' της εκδοτικής εταιρίας Compupress A.E. ως καλύτερος 'SITE DESIGNER' της χρονιάς.

05 Ιανουαρίου 2009
     Τοποθετήθηκα ως επικουρικός καθηγητής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας – Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών στο Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (με ανανεώσιμη σύμβαση ενός έτους).

11 Αυγούστου 2009
     Τοποθετήθηκα με απόφαση Νομάρχη στην Θέση του Προϊσταμένου του Τμήματος Πληροφορικής της Δ/νσης Σχεδιασμού & Προγραμματισμού της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Έβρου.

26 Μαΐου 2010 – 31 Μαΐου 2010
     Συμμετείχα σε διασυνοριακή άσκηση της Πολιτικής Προστασίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Έβρου ως υποστήριξη Μηχανοργάνωσης για της Πλημμύρες του Νομού.

5 Ιανουαρίου 2011
     Τοποθετήθηκα με απόφαση Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ. στην Θέση του Προϊσταμένου του Τμήματος Πληροφορικής της Δ/νσης Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου.

Οκτώβριος 2002 – Μάιος 2012
     Εργάστηκα ως εκπαιδευτικός Η/Υ (εξωτερικός συνεργάτης) στην Σχολή Πληροφορικής: “Data Evros” στα παρακάτω αντικείμενα:
1. Ms Office 2003 (Basic and Proficiency Level)
2. Ms Office 2007 (Basic and Proficiency Level)
3. Γλωσσομάθεια (Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Ψευδογλώσσα)
4. Microsoft Visual Basic
5. Γλώσσα Προγραμματισμού Python
5. Δημιουργία Ιστοσελίδων με το Joomla
6. Εισαγωγή στην επεξεργασία φωτογραφίας με το Photoshop
7. Liberty Basic

Απρίλιος 2015
     Κατασκεύασα & Δημοσίευσα Ιστολόγιο με τίτλο «Τα Τραγούδια μου» που αφορά τις μουσικές μου δραστηριότητες. (www.iliasmakris.blogspot.gr).

Σεπτέμβριος 2015
     Κατασκεύασα & Δημοσίευσα Ιστολόγιο με τίτλο «Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρουπόλεως» που αφορά δραστηριότητες της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως & Τραϊανουπόλεως (www.imalexandroupolis.blogspot.gr) ή (www.imalex.gr).

Νοέμβριος 2016
     Κατασκεύασα & Δημοσίευσα Ιστολόγιο με τίτλο «Νιάρχειο Ίδρυμα ‘Ό Άγιος Στυλιανός’» που αφορά τις δραστηριότητες του Βρεφονηπιακού Σταθμού της Ιεράς Μητρόπολης Αλεξανδρουπόλεως. (www.agios-stylianos.blogspot.gr).

Μάϊος 2017
     Κατασκεύασα & Δημοσίευσα Ιστολόγιο με τίτλο «Φιλική Κομπανία» που αφορά τις μουσικές δραστηριότητες της Φιλικής Κομπανίας στην Αλεξανδρούπολη. (www.filikikompania.blogspot.gr).

Οκτώβριος 2018
     Κατασκεύασα & Δημοσίευσα Ιστολόγιο με τίτλο "Ilias Blog” που αφορά: Επιστημονικά και Τεχνολογικά Νέα, Μουσική, Τραγούδια, Προγραμματισμό, Φωτογραφίες, Βίντεο, Συμβουλές κ.τ.λ. (www.iliasblog.gr).

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

Αγγλικά , Βουλγάρικα.

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Τον ελεύθερο μου χρόνο ασχολούμαι κυρίως με:

1. Μελέτη επιστημονικών περιοδικών - βιβλίων πάνω στους Η/Υ και στις νέες τεχνολογίες.

2. Προγραμματισμό Η/Υ σε Visual Studio.Net, HTML 5, Java, Opus Pro, C++, Python.

3. Δημιουργία Δυναμικών Ιστοσελίδων με Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου CMS (Content Management System - Joomla).

4. Δημιουργία και συντήρηση Blog’s.

5. Σύνθεση και Επεξεργασία μουσικής και ήχου με Η/Υ.